e-mail workshops

HTH Actueel

right

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 3 HTH Training & Consult
Tot grote schrik van HTH Training & Consult heeft de Tweede Kamer op dinsdag 26 september jl. een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet aangenomen. Deze arbowet zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2007 worden ingevoerd. Waarom schrik? Nou, omdat Hendrik ter Horst eind juli bij Sdu de kopij had aangeleverd voor een tweede druk van zijn boek: De ondernemingsraad en arbeidsomstandigheden. Toen hij de proefdruk onder ogen kreeg was het reeds eind september. Om er voor te zorgen dat de tekst ook in 2007 bij de tijd is, moest hij dus weer aan de slag. Opnieuw alle artikelverwijzingen doorpluizen en verwerken in de proefdruk. In zeven volle werkdagen was de klus geklaard. Vandaag de tweede proefdruk ontvangen. Binnenkort dus een geheel geactualiseerde versie op de markt!

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet in een notendop:
- de term welzijn is geschrapt;
- het arbospreekuur is geschrapt;
- nieuw is een bepaling over psychosociale arbeidsbelasting, waarbij het gaat om de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg kunnen brengen, en stress wordt dan gedefinieerd als een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft;
- de boetebedragen zijn verhoogd (de eerste categorie van maximaal 4.538 naar maximaal 9.000 en de tweede categorie van maximaal 11.345 naar maximaal
22.500,-);
- de ondergrens voor het aanstellen van een preventiemedewerker is verhoogd van 15 naar 25 werknemers.

De nieuwe Arbowet bevat doelvoorschriften. Per branche zullen arbocatalogi worden ontwikkeld met daarin opgenomen de middelen waarmee de doelen kunnen worden bereikt. Overigens zal de ontwikkeling van deze arbocatalogi nog wel even op zich laten wachten. Werkgevers en werknemers kunnen gedurende een periode van drie jaar terugvallen op de nu geldende beleidsregels.

HTH Training & Consult is ook actief binnen de beroepsvereniging van medezeggenschapsprofessionals (BVMP) en wel als lid van de werkgroep Debem (Deskundigheidsbevordering medezeggenschapsprofessionals). Op 31 augustus jl. heeft een zeer geslaagde conferentie plaatsgevonden rond het thema veranderende arbeidsverhoudingen in Nederland. Er zijn inleidingen verzorgd door:
- prof. Paul de Beer;
- drs. Menno van Doorn en
- prof. Lou Sprenger.

Archief: 1 2 3 4


HTH Training & Consult brengt eens per jaar een nieuwsbrief uit. Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen laat dan hier uw e-mail gegevens achter.